ENTRADES I SORTIDES

ENTRADA
SORTIDA
LLOC
LLAR
9:00
13:00
Porta Principal de Parvulari
15:00
17:00
P3
9:00
13:00
Porta Gimnàs
15:00
17:00
P4
8:50
12:50
Porta Principal de Parvulari
14:50
16:50
P5
8:50
12:50
Porta Classe P5
14:50
16:50


ENTRADA
SORTIDA
LLOC
EP-1r
8:50
12:50
Porta Secundària
14:50
16:50
EP-2n
8:50
12:50
Porta Principal
14:50
16:50
EP-3r
9:00
13:00
Porta Principal
15:00
17:00
EP-4t
9:00
13:00
Porta Secundària
15:00
17:00
EP-5è
9:10
13:10
Porta Principal
15:10
17:10
EP-6è
9:10
13:10
Porta Secundària
15:10
17:10


ENTRADA
SORTIDA
LLOC
ES-1r
8:00
13:30
Porta Principal
15:15
17:15
ES-2n
8:00
13:30
Porta Principal
15:15
17:15
ES-3r
8:00
13:30
Porta Secundària
15:15
17:15
ES-4t
8:00
13:30
Porta Secundària
15:15
17:15